News:
Hľadať:

Databáza nástrojov
a metód

V tejto časti nájdete nástroje a metódy pre podporu podnikateľského vzdelávania. Nástroje a metódy sú vhodné pre všetky ročníky základných a stredných škôl a môžu byť využité aj v rámci počiatočného vzdelávania učiteľov.

Príklady dobrej praxe

V tejto časti nájdete dobré praktiky vybraných škôl spolu s prípadovými štúdiami. Tie obsahujú vízie, plány, pracovné opisy a rámce, a to všetko za účelom vašej inšpirácie k vypracovaniu podobných dobrých praktík na vašej škole.

Postupy
a stratégie

V tejto časti nájdete najnovšie dokumenty EÚ týkajúce sa podnikateľského vzdelávania spolu s ďalšími dokumentami o stratégiách a výsledkoch výskumov, ktoré boli publikované rôznymi vládnymi orgánmi a inštitúciami na národných úrovniach.

Ohodnoťte sa

V tejto časti nájdete dva internetové nástroje: sebahodnotenie učiteľa základnej a strednej školy, ako aj sebahodnotiaci formulár pre hodnotenie kvality školy v rámci podnikateľského vzdelávania.


Partneri
2013 © JA-YE Europe