News:
Hľadať:

Ohodnoťte sa

V tejto časti nájdete dva internetové nástroje: sebahodnotenie učiteľa základnej a strednej školy, ako aj sebahodnotiaci formulár pre hodnotenie kvality školy v rámci podnikateľského vzdelávania.

Všetky školy zapojené v pilotnom testovaní Školy podnikania sa podujali na hodnotení kvalitatívnych rámcov v oblasti podnikateľského vzdelávania, a to na základe štúdií dvoch univerzít: University of Warwick a Lappeenranta University of Technology.

Rovnaký postup bol zvolený aj pri samotných nástrojoch a metódach. Výsledky hodnotenia možno vidieť pri každom vyhľadanom nástroji a pod každou školou a jej dobrými praktikami, v pravej časti stránky. Chceli by sme povzbudiť učiteľov a vedenie škôl, aby prehodnocovali svoj progres v oblasti podnikateľského vzdelávania na pravidelnej báze. V tejto časti Virtuálneho sprievodcu nájdete dva užitočné nástroje, ktoré je pre tento účel možné využiť. Neváhajte a posúďťe vaše praktiky.

 

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Lappeenranta University’s Measurement Tool for Enterprise Education predstavuje nástroj pre sebahodnotenie učiteľa základnej alebo strednej školy. Po registrácii možno začať s odpovedaním na otázky. Sebahodnotenie trvá iba 5 minút. Rozvíjajte a hodnoťte svoj progres, je to jednoduché!

Klikni na Lappeenranta University's Measurement Tool for Enterprise Education

 

UNIVERSITY OF WARWICK, CENTRE FOR EDUCATION AND INDUSTRY (CEI)

 

Nástroj s názvom 10 Key Concepts for effective Entrepreneurship Education delivery (CEI10)  pozostáva z 10 bodového dotazníka, ktorý je vytvorený tak, aby poskytol škole prvotný prehľad o stave podnikateľského vzdelávania na danej škole. Vyplnenie dotazníka trvá cca 10 minút. V testovacej fáze Virtuálneho sprievodcu budeme zbierať dáta z čo najväčšieho počtu škôl tak, aby sme vám neskôr mohli poskytnúť, na základe vami zadaných dát, spätnú väzbu.

Klikni a vyplň dotazník CEI10

 

Centre for Education and Industry has adapted the Quality Framework and National Standard for Entrepreneurship Education and developed a quality review process (CEI10, CEI35 and the Entrepreneurship Education Activities Audit). The quality checklist is organised into five elements, each of which describes and identifies quality processes:

    • The vision of enterprise education in terms of concept and communication
    • Conducting an enterprise education audit
    • Planning and managing enterprise education
    • Delivering an enterprise education curriculum
    • Assessing and evaluating enterprise education

 If you want to know more about The CEI Entrepreneurship Education Quality Framework, you can read more by downloading the documents below.  The CEI Entrepreneurship Education Quality Framework (CEI35) is a 35-item questionnaire. It has been designed for schools and colleges who want to undertake a more detailed review of their enterprise education provision. The framework addresses key questions in the development of enterprise education, and uses an approach that complements school/college self-evaluation and self assessment.

Download the CEI 35 here (ps - you are not expected to score this documents for the training)

The CEI Entrepreneurship Education Activities Audit is a resource which aims to help practitioners to identify existing provision and to provide a guide to future development needs.

 Open CEI Entrepreneurship Education Activities Audit (ps - you are not expected to score this documents for the training)

 


Partneri
2013 © JA-YE Europe