News:
Szukaj:

Narzędzia
i metody

W tym miejscu znajdziesz narzędzia oraz metody wspomagające nauczanie przedsiębiorczości. Można ich używać w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoły i dobra praktyka

W tej części znajdziesz opisy dobrych praktyk z wybranych szkół.

Ogólne wytyczne
i strategia

Tutaj znajdziesz aktualne europejskie dokumenty dotyczące ogólnych wytycznych w nauczaniu przedsiębiorczości, a także dokumenty strategiczne i badawcze opublikowane przez rządy poszczególnych państw i inne instytucje.

Ty i twoja szkoła

W tej części znajdziesz dwa urządzenia sieciowe: pierwsze do autoewaluacji nauczycieli; drugie - jakościową listę kontrolną przeznaczoną do analizy pracy szkoły w tym obszarze.


Partnerzy
2013 © JA-YE Europe