News:
Hľadať:

Vyhľadávanie v sekcii Databáza nástrojov a metód

Vitajte na stránkach pre vyhľadávanie nástrojov a metód podnikateľského vzdelávania!

Virtuálny sprievodca obsahuje príklady z 90 škôl z niekoľkých európskych krajín. Na vyhľadávanie slúžia štyri kritériá:

  • Veková kategória cieľovej skupiny študentov
  • Rozdielne predmety a aktivity, o ktoré sa zaujímate
  • Oblasti vyučovacieho procesu
  • Zručnosti a kompetencie, na rozvoj ktorých sa chcete zamerať

Nástrojov bude pribúdať. A aj vy k tomu môžete prispieť prostredníctvom funkcie Pridaj svoj text.

Keď si v databáze vyhľadáte niektorý z nástrojov, máte možnosť vyjadriť naň svoj názor a ohodnotiť ho. Chceli by sme vás povzbudiť, aby ste tak urobili. Váš názor nám totiž pomôže ďalej rozvíjať Virtuálneho sprievodcu a  zároveň poskytne spätnú väzbu vašim kolegom po celej Európe.

Niektoré materiály sú dostupné len v anglickom jazyku.

128 výsledkov

It’s My Future is an e-learning module created as an add-on to the JA It’s My Business and linked with its curriculum (age 13-15) but can be used in separate. The module focuses on entrepreneurs as role models, inspiring a new generation.

This e-learning:
  • Offers flexible modular blended learning curricula (to be used in and out of school, both individually and/or in groups)
  • Provides advanced learning-by-doing activities
  • Introduces local role models via online tools
  • Offers flexibility based on the various national curricula

Do you want your students to understand financial statements without needing to become an accountant? Dolearnfinance.com is a FREE, innovative, web-based resource providing all the materials and modelling applications needed to learn financial skills and produce financial projections for school projects and live businesses.

logo.jpg

HP LIFE je globálny program – tréning študentov, učiteľov a podnikateľov na uplatnenie IT a obchodných zručností. Pomocou niekoľkých tréningov, nástrojov a online školení, môže byť tento nástroj využitý v triede, alebo ako príprava pre prácu učiteľa. Vzdelávacie kurzy sú inovatívne a interaktívne, založené na modulárnej koncepcii. Tieto kurzy sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch. Môžete si ich vyskúšať na adrese: http://www.life-global.org/go/tes.

Projekt Moja budúcnosť poskytuje praktické informácie o príprave pracujúceho človeka na život. Študenti sa zoznámia s rôznymi profesiami, pracovnými miestami s vysokým potenciálom rastu, plánovaním kariéry a vytváraním značky. Pomocou interaktívnej hry sú oboznámení so základnými aspektami hľadania si práce.

 “Skúmanie ekonomiky” používa praktické aktivity na vysvetlenie zložitých ekonomických pojmov, akými sú ponuka a dopyt, inflácia, výroba, distribúcia a spotreba tovarov. Poukazuje na význam aký majú vlády a jednotlivci na globálnu ekonomiku a v konečnom dôsledku na cenu bochníka chleba.

“Ekonomika” približuje koncepty mikro a makroekonómie tým, že študenti skúmajú základné charakteristiky ekonomického systému a vplyv hospodárskych zásad na obchodné rozhodnutia. Tiež oboznamuje študentov s problematikou spotrebiteľských otázok, ako sú úspory, investície a zdanenie.

Titan umožňuje študentom prevádzkovať virtuálne spoločnosti prostredníctvom simulácie na webovom rozhraní. Úspech študentov závisí od rozhodnutí o cene výrobku, marketingu, výskumu a vývoja ich spoločnosti a obchodných praktík. Študenti získajú vedomosti o tom, ako rozhodnutia manažmentu ovplyvňujú hospodársky výsledok spoločnosti.

Kariérny úspech vybavuje študentov poznatkami potrebnými pre získanie a udržanie pracovného miesta v rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach. Študenti budú skúmať kľúčové pracovné zručnosti, ktoré zamestnávatelia hľadajú, ale často chýbajú u mladých zamestnancov. Študenti sa naučia o kľúčových nástrojoch dôležitých k nájdeniu dobrej práce, vrátane napísania životopisov, motivačných listov a riadeného rozhovoru.

Program “Osobné financie” skúma základné prvky osobných financií: zárobky, úspory, investície, rozpočet, úvery, rizikový manažment, a pod. Študenti sa učia aplikovať tieto prvky osobného finančného plánu, ktorý im umožňuje stanoviť si konkrétne ciele pre svoje celoživotné finančné potreby a požadovanú kvalitu života.

Job Shadow pripravuje študentov, aby sa na ich prístupe k práci odzrkadľovalo podnikateľské myslenie. Stretnutia v triedach pripravujú študentov na návštevu profesionálneho pracovného prostredia, kde budú čeliť sérii výziev vypracovaných ich hostiteľmi z danej spoločnosti. Študenti sa naučia, ako skúmať kariérne príležitosti a zručnosti potrebné k získaniu a udržaniu svojich vysnívaných zamestnaní.

Ide o výzvu pre študentov prostredníctvom interaktívnych aktivít na začatie vlastných podnikateľských krokov ešte na strednej škole. Program poskytuje mladým ľuďom užitočné, praktické rady v súvislosti s ich prechodom k aktívnym a produktívnym členom spoločnosti.

Projekt Globálny trh berie študentov na prechádzku po celom svete. Študenti sa zoznámia s produktami, ktoré používajú každý deň, ako napríklad ich batohy a tenisky; naučia sa, že suroviny z jednej krajiny môžu byť spracované v inej krajine a následné predané,  napr. spracovanie v Pekingu, predaj v Chicagu. Projekt pomáha študentom pochopiť, aký má tok tovarov prostredníctvom rôznych ekonomík a globalizácie vplyv na ich životy.

E-Scan poskytuje okamžitý on-line pohľad na podnikateľské zručnosti a spôsobilosti študentov.

Na základe výskumu Dr. Martijna Driessena, identifikuje tento test najsilnejšie a najslabšie podnikateľské zručností účastníkov. Každý študent obdrží PDF stránku s jeho / jej výsledkami (Tento 1-stranový sumár môže byť pridaný napr. do biznis plánu). Tento nástroj je dobre hodnotiteľný a považovaný za veľmi užitočný, ako pre študentov, tak aj pre učiteľov.

Systémom E-Scan sa už otestovalo viac než 500,000 ľudí. S funkciou 360 ° spätnej väzby, sa môžu až 3 osoby vyjadriť k výsledkom individuálneho študenta. To dáva rozsiahlu spätnú väzbu o tom, ako ostatní vidia podnikateľské profily študentov a odkrýva ich slabé miesta.

world.jpgŽiaci sa učia, že krajiny sveta sa na seba navzájom spoliehajú pri hľadaní zdrojov pre ich potreby a želania. Prostredníctvom obchodovacej hry “Enterprise Challenge” a diskusií majú žiaci za cieľ simulovať a pochopiť globálne problémy, ktorým čelia národy. Každý týždeň študenti prostredníctvom praktických činností získavajú technické,
matematické, vedecké a iné zručnosti a objavujú ich úlohu v budúcom svete podnikania. Spoznávaním, ako sú IKT životne dôležité oblasti v raste globálneho trhu, študenti skúmajú podnikanie a rozvíjajú svoje vlastné podnikateľské nápady.

Žiaci sa zoznamujú s rôznymi typmi regiónov a geografiou krajiny – spoznávajú mestá, vidiecke oblasti, pobrežie, vnútrozemie a pod. V tomto hĺbkovom programe študenti v rámci role-play hier predstierajú vlastníctvo podniku, vyrábajú produkty z rôznych druhov materiálov, vnímajú náklady spojené s riadením podniku, vytvárajú propagáciu pre svoj tovar
a majú za úlohu generovať zisk. Učia sa tak, prečo rozličné typy podnikov existujú v rozdielnych regiónoch a aká je úloha vlády, ako vyberača daní, rozhodcu, poskytovateľa služieb s rozhodovacou právomocou.

Môj výber kritérií:


Partneri
2013 © JA-YE Europe