News:
Haku:

Työkalut ja menetelmät

Täältä löydät vinkkejä ja menetelmiä yrittäjämäisen opettajuuden tueksi. Ne sopivat käytettäviksi perus- ja toisen asteen opetuksessa sekä myös opettajankoulutuksessa.

Pilottikoulut ja hyvät käytännöt

Täältä löydät oppilaitosten hyviä käytäntöjä ja ideoita mm. siihen, miten voit omassa oppilaitoksessasi kehittää visiota, suunnittelua ja toimenkuvia yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.

Politiikka ja strategiat

Täältä löydät viimeisimmät Euroopan maiden hallitusten ja muiden instituutioiden julkaisemat poliittiset asiakirjat mm. yrittäjämäiseen oppimiseen liittyen.

Arviointi

Täältä löydät kaksi nettipohjaista työkalua: ensimmäinen on itsearviointityökalu opettajille ja toinen on oppilaitoskohtainen laadunhallinnan kehittämis- ja muistilista.


Yhteistyökumppanit
2013 © JA-YE Europe