News:
Hľadať:

Databáza nástrojov a metód

V tejto časti nájdete nástroje a metódy pre podporu podnikateľského vzdelávania. Nástroje a metódy sú vhodné pre všetky ročníky základných a stredných škôl a môžu byť využité aj v rámci počiatočného vzdelávania učiteľov.

Pod nástrojami a metódami máme na mysli prístupy, ktoré môžu byť využité pri výučbe rôznych predmetov. Metódy a nástroje pre podnikateľské vzdelávanie je možné vyhľadávať vo Virtuálnom sprievodcovi prostredníctvom týchto kritérií:

  • veková kategória, stupeň štúdia
  • vyučovací predmet, ktorý nástroj pokrýva, resp. oblasť, v ktorej môže byť nástroj použitý
  • učebné oblasti, s ktorými sa učiteľ stretáva v každodennej praxi
  • učebné výstupy resp. schopnosti a kompetencie, ktoré môže študent prostredníctvom daného nástroja nadobudnúť

Všetky sprístupnené materiály boli testované v praxi a adaptované do národných učebných osnov. Nadväzujú na potrebu podpory učiteľov v oblasti podnikateľského vzdelávania na základných a stredných školách. Časť obsahu je prístupná iba v anglickom jazyku.

Dovoľujeme si vás pozvať ohodnotiť rozličné nástroje a metódy, ktoré si môžete vybrať v závislosti od vašich individuálnych potrieb a spôsobu, ktorým vyučujete. Akonáhle si vyberiete nejaký nástroj alebo metódu, budeme radi, ak nám k nej zanecháte spätnú väzbu. Chceme vás povzbudiť k zdieľaniu vášho názoru. Určite nám to pomôže ďalej rozvíjať Virtuálneho sprievodcu a zároveň váš názor poskytne dôležitú spätnú väzbu vašim kolegom naprieč Európou.

Využite možnosť vyhľadávacích kritérií a nájdite nástroj alebo metódu, ktorú hľadáte. Prezrite si hodnotenia, ktoré sa nachádzajú pri každom nástroji a podeľte sa o vašu skúsenosť s daným nástrojom.

Prejdite na vyhľadávanie

Nezabúdajte, že zoznam nástrojov a metód, ktoré tu teraz máte k dispozícii, bude neustále narastať. Ak máte vlastné skúsenosti, dobré praktiky alebo nové myšlienky z oblasti podnikateľského vzdelávania, neváhajte sa s nimi podeliť kliknutím na nižšie uvedený link.

Pridajte svoj text


Partneri
2013 © JA-YE Europe