News:
Hľadať:

Príklady dobrej praxe

V tejto časti nájdete dobré praktiky vybraných škôl spolu s prípadovými štúdiami. Tie obsahujú vízie, plány, pracovné opisy a rámce, a to všetko za účelom vašej inšpirácie k vypracovaniu podobných dobrých praktík na vašej škole.

Ak chceme rozvíjať v mladých ľuďoch iniciatívu a podnikateľské myslenie, je nevyhnutné sústrediť sa na podnikateľské vzdelávanie od najnižších stupňov vzdelávania naprieč celým školským systémom.

Kľúčová kompetencia podnikateľstva odkazuje na schopnosť jednotlivca dať myšlienky a nápady do pohybu, zmeniť ich na realitu. Ku kľúčovým podnikateľským kompetenciám zahrňujeme aj kreativitu, inovatívnosť, schopnosť zvládať riziko, ako aj schopnosť plánovať a manažovať projekty za účelom dosiahnutia cieľov.

Školy potrebujú plán ako implementovať podnikateľské vyučovanie na každom stupni štúdia.

V tejto časti Virtuálneho sprievodcu sme zozbierali dobré praktiky z niekoľkých krajín. Účelom je pomôcť školám pri implementácii a skvalitňovaní podnikateľského vzdelávania. Je nutné pripomenúť, že kým na nižších stupňoch štúdia je dôležitý medzipredmetový prístup a podnikateľské vzdelávanie nie je chápané ako osobitný predmet, na vyšších stupňoch štúdia vidíme integráciu podnikateľského vzdelávania tak do povinných ako aj voliteľných predmetov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o dobrých praktikách škôl, kliknite na hľadať.

Nižšie nájdete zoznam prípradových štúdií škôl, ktoré sú dobrými príkladmi implementácie podnikateľského vyučovania:

Alakylän koulu, Finland

Drammen Secondary School, Norway

Gymnazium Dubnica nad Vahom, Slovakia

Highfurlong, UK

Julian Tuwim Primary School no. 199, Poland

Mellervang skolen, Denmark

Rakkestad Secondary School, Norway

Saint Faustin Middle Grade School, Poland

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Finland

The Hotel Academy, Bratislava, Slovakia

Thoresby Primary School, UK

Uhre Friskole, Denmark


Partneri
2013 © JA-YE Europe