News:
Hľadať:

Virtuálny sprievodca

Vitajte vo Virtuálnom sprievodcovi k podnikateľskému vzdelávaniu!

Virtuálny sprievodca je praktická a užitočná pomôcka pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem využiť metódy podnikateľského vzdelávania v každodennom vyučovacom procese.

Sprievodca obsahuje viac ako 120 nástrojov a metód zameraných na podnikateľské vzelávanie a samovzdelávanie. Ďalej v sprievodcovi nájdete príklady dobrej praxe a dokumenty o kvalite podnikateľského vzdelávania z 85 škôl v 10 krajinách. K dispozícii sú tiež nástroje pre sebahodnotenie učiteľa a škôl, ktoré chcú zistiť, do akej miery sú ich vyučovacie procesy "podnikateľské" a majú záujem pravidelne hodnotiť svoj vývoj v tejto oblasti.

Materiály sú vytvorené pre rôzne vekové skupiny od základných až po stredné školy, vrátane odborných škôl a učilíšť. Materiály sú využiteľné v mnohých predmetových oblastiach (napr. prírodné vedy, technológia, matematika, jazyky, umenie, história a pod.); zaoberajú sa najbežnejšími oblasťami výuky (napr. hodnotenie, výukové techniky a metódy, inklúzia a rovnaké príležitosti, atď.); a propagujú široký záber učebných výsledkov týkajúcich sa podnikateľského vzdelávania (napr. kreativita, vodcovstvo, obchodné a inovačné zručnosti, atď.). Zámerom Virtuálneho sprievodcu je uľahčiť učiteľom zavádzanie metód podnikateľského vzdelávania do všetkých predmetov a pre všetky vekové skupiny žiakov.

Materiály sú prístupné každému, kto má o ne záujem. Vyhľadávacie kritériá vo verejne prístupnej časti portálu umožnia rýchly prístup k relevantnému obsahu. Okrem toho každý môže prispieť k zlepšovaniu Virtuálneho sprievodcu poskytnutím pomôcky alebo podelením sa o príklady dobrej praxe.

Prezrite si sprievodcu a kontaktujte nás, ak potrebujete podrobnejšie informácie.

 


Partneri
2013 © JA-YE Europe