News:
Søk:

Aktiviteter og metoder til bruk i skolen

Her finner du en database med ulike aktiviteter og metoder til bruk innenfor entreprenørskap i utdanning. Aktivitetene kan brukes i barneskolen, i ungdom- skolen, i videregående opp- læring og i lærerutdanningen. Det kan brukes en rekke kriterier i søket. 

Skoler, visjoner, planer og rammeverk

Det er viktig å begynne tidlig og å ha en klar progresjon innenfor entreprenørskap i utdanningen. Her finner du eksempler på hvordan skoler jobber med entreprenørskap. Du finner også eksempler på planer og rammeverk de jobber ut fra. Et utvalg av skoler med erfaring presenteres.

Politikk og strategi

Entreprenørskap i utdanning er mer og mer i fokus. Det finnes mange utredinger og mye forskning på området. Her kan du søke etter dokumenter om entreprenørskap i utdanning, samt finne  strategier og forskning publisert av nasjonale institusjoner og EU. 

Test deg selv og din skole!

Her kan du teste både deg selv og skolen din. Du kan få en pekepinn på hvordan du jobber med entreprenørskap i forhold til andre lærere. Begge spørreskjemaer kan danne et grunnlag for gode diskusjoner i kollegiet, eller du kan måle egen framgang. De er utviklet av universitetene i Lappeenranta og Warvick. 


Partnere
2013 © JA-YE Europe