News:
Hľadať:

O projekte Škola podnikania

Virtuálny sprievodca k podnikateľskému vzdelávaniu je súčasťou projektu The Entrepreneurial School (TES), Škola podnikania.

Škola podnikania je jednou z najväčších iniciatív v oblasti podnikateľského vzdelávania v Európe. Je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom programu Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Je zacielená na podporu profesijného vzdelávania učiteľov v oblasti zavádzania metód podnikateľského vzdelávania do rôznych predmetových oblastí a rôznych úrovní vzdelávacieho systému (napr. základné a stredné školy).

Cieľ projektu Škola podnikania sa dosahuje predovšetkým vytvorením a vývojom Virtuálneho sprievodcu k podnikateľskému vzdelávaniu. Pomôcky a metódy Virtuálneho sprievodcu sú usporiadané do balíkov, ktoré môžu učitelia ľahko prevziať a použiť. Viac ako 4 000 učiteľov z 18 krajín v Európe bude v rámci projektu vyškolených na používanie pomôcok z Virtuálneho sprievodcu.

Projektové aktivity boli vytvorené vďaka spolupráci Národných pracovných skupín, ktoré boli zostavené z jednotlivcov zastupujúcich rôzne inštitúcie a záujmové skupiny zo sféry vzdelávania, podnikateľského sektora, zástupcov vládnych organizácií a občianskych inštitúcií. Členovia národných pracovných skupín sú zapojení do práce v oblasti podnikateľského vzdelávania na národnej úrovni a hrajú kľúčovú rolu v propagácii rozvoja podnikateľského vzdelávania na celoeurópskej úrovni. Zoznam partnerov je uvedený na tejto stránke.

Národné pracovné skupiny sú zapojené do nasledujúcich projektových aktivít:

  • rozbehnutie projektu na národnej úrovni,
  • účasť na príprave a testovaní,
  • koordinácia školení učiteľov na národnej úrovni,
  • poskytovanie spätnej väzby k vytváraniu rámca kvality,
  • podpora učiteľom pri používaní Virtuálneho sprievodcu.

Ďalšie podrobnosti o projekte Škola podnikania sú dostupné na internetovej stránke projektu

Projekt je spolufinancovaný

European Commission logo 


Táto stránka poskytuje informácie a názory súvisiace s projektom Škola podnikania. Partneri projektu nenesú zodpovednosť za to, ako sú informácie z tejto stránky interpretované a použité. Informácie na tejto internetovej stránke nemusia zodpovedať názorom Európskej komisie.


Partneri
2013 © JA-YE Europe