News:
Søk:

Del en aktivitet eller metode med dine kollegaer!

De aller fleste europeiske land har entreprenørskap i utdanning på den politiske agendaen.  Alle anerkjenner at læreren er den viktigste aktøren når det gjelder implementering og utvikling av entreprenørielle læring. Mange gode opplegg er utvikler de siste årene, ikke bare i Norge, men i alle europeiske land.

"Den entreprenørielle skolen" er et forsøk på å samle og å systematisere opplegg som utvikles av lærere. I denne første utgaven har vi samlet mer enn 125 ulike aktiviteter. Målet er å utvide og å øke omfanget slik at dette nettstedet kan bli et nyttig hjelpemiddel for entreprenørskapslærere i mange land.

For å nå en slik målsetting, er vi avhengig av din hjelp til å utvide utvalget. Når du har testet ut en metode, kan du skrive en omtale i kolonnen til høyre på siden. Vi håper du tar deg tid til å gi en slik tilbakemelding, slik at vi kan fortsette å utvikle dette nettstedet. I tillegg kan omtalen være nyttig for andre lærere som ønsker å prøve ut entreprenørielle metoder i undervisningen.

Fyll ut skjemaet nedenfor. For at vi skal kunne dele din erfaring med mange, håper vi at du vil fylle ut skjemaet på engelsk. Du vil få tilbakemelding fra oss før noe publiseres.

Skjema for "SHARE a TOOL"

Takk!


Partnere
2013 © JA-YE Europe