News:
Søk:

Om denne nettsiden

TES (The Entrepreneurial School) er ett av de største prosjekt innenfor entreprenørskap i utdanning i Europa. Prosjektet er delvis finansiert av Europakommisjonen (Competitiveness and Innovation Programme (CIP)).

Målet med TES er å gi støtte til lærere i arbeidet med å implementere entreprenørskap i skolen. Dette gjøres ved å utvikle en nettbasert database med entreprenørielle aktiviteter og metoder.  Vi vil ha et nettverk av 4000 lærere i 18 land inkludert i samarbeidet.
Innholdet er utviklet i samarbeid med nasjonale grupper i Danmark, Finland, Italia, Norge, Portugal, Slovakia og Storbritannia.
Se alle partnere her.

De nasjonale fokusgruppene er involvert i:

  • lansering av prosjektet nasjonale
  • å delta i utforming, søk og testing av innhold
  • arbeidet med å koordinere lærerkursing
  • å bidra med innhold om rammeverk og planer
  • å gi hjelp og støtte til lærere

Vil du vite mer om TES, gå til nettsiden www.theentrepreneurialschool.eu

European Commission logo

Denne nettsiden er etablert av partnerne i prosjektet. Nettsiden reflekterer kun synspunkter fra TES prosjektet. Innholdet representerer ikke nødvendigvis EUs offisielle syn.


Partnere
2013 © JA-YE Europe