News:
Søk:

Skoler, visjoner, planer og rammeverk

Det er viktig å begynne tidlig og å ha en klar progresjon innenfor entreprenørskap i utdanningen. Her finner du eksempler på hvordan skoler jobber med entreprenørskap. Du finner også eksempler på planer og rammeverk de jobber ut fra. Et utvalg av skoler med erfaring presenteres.

Det er viktig å begynne tidlig og å ha en klar progresjon innenfor entreprenørskap i utdanningen. Dette innebærer bruk av varierte arbeidsformer og læringsstrategier på mange arbeidsarenaer, som øker i kompleksitet etter elevens alder og modning. Tilpasning til lokale forhold og det enkelte skoletrinn er også viktig.

Gjennom utdanningsløpet skal den enkelte elev og student tilegne seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter som kan bidra til å utvikle samfunnet videre. Opplæring i entreprenørskap gir elever og studenter mulighet til å bruke sin kunnskap og sine evner på utradisjonelle måter. Entreprenørskap i utdanningen kan fremme de praktiske læringsformene i en utdanningssituasjon, og slik bidra til økt læringsutbytte hos den enkelte. Samfunnet avhengig av skapende mennesker, som omsetter ideer til nye virksomheter eller som foretar forbedringer innenfor eksisterende virksomheter.

For å få best mulig effekt ut av satsingen på entreprenørskap må dette planlegges. I denne delen av "Den entreprenørielle skolen" har vi samlet eksempler fra mange land. Det være seg visjoner, planer, hvordan de samarbeider med lokalmiljøet og mye mer. Kanskje dere finner noe som kan brukes på egen skole?

Alt materiell på disse sidene presenteres på engelsk. Nederst finner du utvalgte eksempelskoler.

Gå til den søkbare databasen

Eksempelskoler

Alakylän koulu, Finland

Drammen Secondary School, Norway

Gymnazium Dubnica nad Vahom, Slovakia

Highfurlong, UK

Julian Tuwim Primary School no. 199, Poland

Mellervang skolen, Denmark

Rakkestad Secondary School, Norway

Saint Faustin Middle Grade School, Poland

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Finland

The Hotel Academy, Bratislava, Slovakia

Thoresby Primary School, UK

Uhre Friskole, Denmark


Partnere
2013 © JA-YE Europe