News:
Søk:

Aktiviteter og metoder i entreprenørskap

Her finner du en database med ulike aktiviteter og metoder til bruk innenfor entreprenørskap i utdanning. Aktivitetene kan brukes i barneskolen, i ungdom- skolen, i videregående opp- læring og i lærerutdanningen. Det kan brukes en rekke kriterier i søket. 

Med "aktiviteter og metoder" mener vi hjelpemiddel som kan brukes i ulike fag og emner for å fremme entreprenørskap blant elevene. NB: Deler av innholdet er på engelsk.

Alle de ulike aktivitetene er søkbare ut fra følgende kriterier.

  • Aldersgruppe
  • Ulike fag og tema du er interessert i
  • Læringsformer du vil søke i
  • Hvordan styrke ulike holdninger og ferdigheter hos elevene

Gå til den søkbare databasen

Alle aktivitetene er utprøvd i skoler i flere land og alt innhold kan implementeres i læreplaner for trinnet.

Vi vil invitere deg som lærer til å bidra. Du kan prøve ulike metoder på dine elever, og deretter dele dine erfaringer med andre. Når du har testet ut en metode, kan du skrive en omtale i kolonnen til høyre på siden. Vi håper du tar deg tid til å gi en slik tilbakemelding, slik at vi kan fortsette å utvikle dette nettstedet. I tillegg kan omtalen være nyttig for andre lærere som ønsker å prøve ut entreprenørielle metoder i undervisningen.

Logg på og skriv en vurdering av det du har prøvd ut.

Det du finner i databasen i dag er bare begynnelsen. Denne samlingen vil fortsette å vokse etterhvert som flere og flere deler sine metoder. Vær med å gjøre undervisning innenfor entreprenørskap bedre. Del det du gjør med andre lærere i andre skoler. Bruk linken nedenfor for å gå til et skjema der du kan beskrive hvordan du jobber med entreprenørskap i utdanningen.

Gå til metode skjema

Vi som jobber med prosjektet vil vurdere bidraget og gi deg tilbakemelding før noe publiseres. 

 


Partnere
2013 © JA-YE Europe