News:
Søk:

Politikk og strategi

Entreprenørskap i utdanning er mer og mer i fokus. Det finnes mange utredinger og mye forskning på området. Her kan du søke etter dokumenter om entreprenørskap i utdanning, samt finne  strategier og forskning publisert av nasjonale institusjoner og EU. 

De fleste europeiske land har etablert strategier for entreprenørskap i utdanningen. Europakommisjonen har høy prioritet på entreprenørskap, noe som også vises i retningslinjer til medlemslandene. 

Målet med den norske planen for entreprenørskap er å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen.

Arbeidet med å fremme entreprenørskap i utdanningen er et prioritert område fra flere hold i EU. Entreprenørskap er av EU-kommisjonen definert som én av åtte  nøkkelkompetanser (key competences) innenfor utdanningsområdet. EUs utdanningsråd (Council of the European Union) har nylig vedtatt fire strategiske målsetninger for samarbeid på utdanningsområdet, hvorav én er å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap på alle nivåer i utdanningen. Her legges det vekt på at kreativitet og innovasjon er en forutsetning for verdiskaping og for Europas konkurranseevne internasjonalt.

Entreprenørskap i utdanning handler også om samarbeid mellom mange aktører. Skolen kan ikke klare dette aleine. Entreprenørskapsopplæring forutsetter et nært samarbeid mellom skole og lokalt nærings- og samfunnsliv.

Gå til den søkbare databasen med europeiske dokumenter om entreprenørskap i utdanningen

Picture1.png


Partnere
2013 © JA-YE Europe