News:
Søk:

Den entreprenørielle skolen

Velkommen til nettsiden "Den entreprenørielle skolen"

Denne nettbaserte samlingen av ulike metoder og aktiviteter innenfor entreprenørskap, er ment å være et praktisk og nyttig verktøy for lærere i grunn- og videregående skoler.

Samlingen inneholder mer enn 125 forslag til aktiviteter og metoder. I tillegg er det samlet utvalgte eksempler på planer og rammeverk fra 85 skoler i ti land.

Innholdet er tilrettelagt for bruk på ulike alderstrinn og dekker mange fag og emneområder. Du kan søke på læringsutbytte eller undervisningsmetoder. Metodene dekker felt som kreativitet, ledelse, innovasjon, det å ta initiativ m.m.

Hensikten er å gjøre det enklere for deg som lærer å benytte deg av entreprenørielle metoder i ditt daglige arbeid med elever. Metodene kan benyttes i de fleste fag og temaer.

Alle kan også dele gode metoder og aktiviteter med kollegaer nasjonalt og internasjonalt. Ta en tur i de aktiviteter og metoder som allerede er tilgjengelig. Mer vil komme. Hjelp oss gjerne med å utvide tilbudet ved å dele det du selv bruker i klassen!

Ta kontakt med oss om du vil vite mer.


Partnere
2013 © JA-YE Europe