News:
Søk:

Deg og skolen din

Her kan du teste både deg selv og skolen din. Du kan få en pekepinn på hvordan du jobber med entreprenørskap i forhold til andre lærere. Begge spørreskjemaer kan danne et grunnlag for gode diskusjoner i kollegiet, eller du kan måle egen framgang. De er utviklet av universitetene i Lappeenranta og Warvick. 

I TES prosjektet har vi 85 pilot skoler i 10 land. Disse har alle vurdert seg selv i forhold til en rekke indikatorer. Indikatorene er basert på et rammeverk utarbeidet av Universitetet i Warwick og Universitetet i Lappeenranta. Du kan se egenvurderingene på skolesidene.

Alle aktivitetene som presenteres er også vurdert i forhold til en rekke kriterier.Du kan se disse kriteriene i høyre skjermbildet når du åpner en aktivitet. Du vil også finne hvor metoden passer inn nederst på samme side.

Lærere og rektorer blir også oppfordret til å gjennomføre selvevalueringer eller skoleevalueringer. Du finner ett eksemple på hver i denne delen av nettsiden.

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Denne "selvdiagnosen" er utviklet av Lappeenranta University. De kaller det "Measurement Tool for Enterprise Education" og det er en måte å sammenligne seg selv med mange tusen lærere som har gjort testen. Etter at du har registrert deg, tar det 10 minutter å gjennomføre selve testen. Du kan komme tilbake hvor ofte du vil for å måle framgang. 

Lappeenranta University's Measurement Tool for Enterprise Education

 UNIVERSITY OF WARWICK, CENTRE FOR EDUCATION AND INDUSTRY (CEI)

Dette er en liste med indikatorer på hvordan skoler kan sikre at entreprenørskap er godt forankret både i planer og i omgivelser. Vi presenterer her to varianter. Den ene er en ti punkts liste som du selv kan fylle ut. Den andre er en mer detaljert liste med 35 ulike sjekkpunkter.

Her kan du vurdere din skole på ti punkts lista

Warwick har utviklet et nasjonalt rammeverk for skoler i Storbritannia. Dette er et dokument som brukes til å vurdere skolers forhold til og engasjement i entrepreneørskap.

Du kan lese mer her:

Last ned CEI 35 her

 Åpne "CEI Entrepreneurship Education Activities Audit"

 


Partnere
2013 © JA-YE Europe