News:
Szukaj:

Wirtualny przewodnik

Wirtualny przewodnik jest praktycznym i użytecznym narzędziem przeznaczonym dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy pragną kształtować podstawy przedsiębiorcze uczniów w całym procesie nauczania.

Przewodnik zawiera ponad 100 narzędzi oraz metod wspomagających nauczanie przedsiębiorczości, a także przykładowe i ramowe dokumenty z 85 różnych szkół z 10 krajów. Można w nim znaleźć między innymi narzędzia przeznaczone dla nauczycieli i szkół, służące do autoewaluacji oraz oceny skuteczności procesów nauczania przedsiębiorczości oraz pozwalające regularnie monitorować postępy w nauce.

Materiały są tworzone z myślą o pracy z uczniami w różnym wieku. Dotyczą różnych przedmiotów, zawierają omówienie najważniejszych zagadnień związanych z nauczaniem (np. oceny i metody oceniania, techniki i metody nauczania, równości szans), koncentrują się na umiejętnościach, których kształtowanie jest związane z nauczaniem przedsiębiorczości (np. kreatywność, zdolności przywódcze, zdolności biznesowe i innowacyjne). Celem wirtualnego przewodnika jest ułatwienie nauczycielom wprowadzenia elementów nauczania przedsiębiorczości do zajęć z różnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.

Dostęp do materiałów nie wymaga logowania. Wystarczy użyć wyszukiwarki znajdującej się w ogólnodostępnej części tej witryny. Każdy może przyczynić się do ulepszenia wirtualnego przewodnika, np. dzieląc się dobrymi praktykami lub oceniając wybrane narzędzia.

Skontaktuj z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji!

 


Partnerzy
2013 © JA-YE Europe