News:
Szukaj:

O TES

Wirtualny przewodnik dla nauczycieli jest częścią programu Szkoła przedsiębiorczości (TES – The Entrepreneurial School).

TES jest jedną z największych inicjatyw związanych z nauczaniem przedsiębiorczości w Europie, współtworzoną przez Komisję Europejską za pośrednictwem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji. Jej celem jest wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, którzy zajmują się nauczaniem przedsiębiorczości na różnych poziomach kształcenia i w ramach różnych przedmiotów.

Ten cel jest osiągany przede wszystkim dzięki stałemu rozszerzaniu Wirtualnego przewodnika dla nauczyciela – Szkoła przedsiębiorczości o kolejne narzędzia i metody oraz ich grupowanie w wygodnych dla nauczycieli zestawach, a także poprzez szkolenia ponad 4000 nauczycieli z 18 krajów Europy, którzy staną się pierwszymi beneficjentami przewodnika i planu szkolenia nauczycieli.

Działania związane z projektem zostały opracowane dzięki Krajowym Grupom Dyskusyjnym, powstałym na szczeblu lokalnym w Danii, Finlandii, Włoszech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. W ich skład wchodzą osoby związane z różnorodnymi instytucjami/partnerami, interesariuszami z kręgów nauczycielskich, biznesowych, rządowych i społecznych. Są oni związani z krajowymi planami nauczania przedsiębiorczości i odgrywają kluczową rolę w promowaniu paneuropejskiego rozwoju nauczania przedsiębiorczości. Poznaj wszystkich partnerów.

Poprzez TES Krajowe Grupy Dyskusyjne angażują się w następujące działania:

- pomoc w inauguracji projektu na poziomie krajowym,
- udział w działaniach zakresowych, badawczych i testowych,
- koordynowanie fazy szkolenia nauczycieli krajowych,
- inicjowanie prac nad ramami jakościowymi,
- wsparcie nauczycieli podczas pierwszego kontaktu z wirtualnym przewodnikiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu, wejdź na stronę TES.

 

Projekt współfinansowany przez

European Commission logo 

Niniejsza strona zawiera jedynie poglądy twórców projektu TES. Jej twórcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa użycia zawartych na niej informacji. Nie wszystkie informacje zawarte na tej stronie mogą być uznane za stanowisko Komisji Europejskiej.


Partnerzy
2013 © JA-YE Europe