News:
Haku:

Tietoa TES:sta

The Virtual Guide on osa The Entrepreneurial School (TES) -hanketta.

TES on yksi Euroopan suurimmista yrittäjyyskasvatuksen hankkeista ja sen on osittain rahoittanut Euroopan komissio Competiveness and Innovation Programme (CIP) -puiteohjelman kautta. Hankkeen tarkoituksena on tukea opettajien ammatillista kehittymistä soveltaa yrittämäistä oppimista eri oppiaineissa ja oppimisympäristöissä (peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset).

Tämä tavoite saavutetaan ensisijaisesti kehittämällä Virtual Guide -opas, jossa on yrittäjämäisen oppimisen työkaluja ja menetelmiä jaoteltuina erilaisiin paketteihin, sekä kouluttamalla yli 4 000 opettajaa 18 Euroopan maasta.

Hankkeen toimintaa on kehitetty kansallisten kehittämisryhmien avulla Iso-Britanniassa, Italiassa, Norjassa, Portugalissa, Puolassa, Slovakiassa, Suomessa sekä Tanskassa. Kansallisissa ryhmissä on edustajia koutuksen, liike-elämän ja hallinnon alalta. Heillä on yhteys kansalliseen yrittäjyyskasvatukseen ja keskeinen rooli edistettäessä yleiseurooppalaista yrittämäistä oppimista. Katso kaikki kumppanit.

Kansalliset kehittämisryhmät ovat mukana seuraavissa toimissa:

  • auttavat aloittamaan projektin kansallisella tasolla,
  • osallistuvat toimintojen tarkasteluun, etsimiseen ja testaamiseen,
  • koordinoivat opettajankoulutuksia omassa maassaan,
  • osallistuvat laatutyöhön,
  • tukevat opettajia ottamaan oppaan käyttöön

European Commission logo


Yhteistyökumppanit
2013 © JA-YE Europe