News:
Søgen:

Værktøjer og metoder

Her finder du forskellige aktiviteter, værktøjer og metoder til brug for entreprenørskabsundervisning og læring i folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Med værktøjer og metoder mener vi måder at undervise på i et givent fag eller emne. Derfor er entreprenørskabsværktøjer og –metoder tilgængelige i TESguide indenfor følgende kriterier:

  • Elevens alder og klassetrin.
  • Faget som værktøjet har relevans for (fx naturfag, teknologi, teknik, matematik) og i hvilke sammenhænge det kan anvendes (fx fordybelse, tværfagligt). 
  • De mest almindelige fokuspunkter i undervisning, som lærere skal forholde sig til.
  • Læringsudbytte eller tegn på læring, dvs. færdigheder, viden og kompetencer, som eleverne udvikler ved hjælp af værktøjet eller metoden.

Alle metoder har været afprøvet i skoler og er tilpasset til forskellige nationale læseplaner. De er ment som støtte med lærerens arbejde med entreprenørskabsundervsiningen i folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Vi vil gerne opfordre til, at du deltager som anmelder af værktøjer og metoder i forhold til dine erfaringer fra praksis. Når du har valgt et værktøj eller en metode, er der mulighed for at give en anmeldelse. Vi er meget interesserede i at høre dit synspunkt.

De forskellige søgekriterier giver dig mulighed for at finde netop det værktøj eller den metode, som du har brug for. Ved at give din anmeldelse, kan du dele dine synspunkter og erfaringer med andre brugere af TESguide.

Gå til søgning

Husk at listen over værktøjer og metoder vil vokse løbende: Projektet vil blive ved med at indsamle nogle af de bedste praksiserfaringer i Europa om entreprenørskabsundervsining. Hvis du har erfaringer, gode eksempler eller nye ideer, må du gerne dele dem med os ved at bruge linket neden for.

Del et værktøj


Partnere
2013 © JA-YE Europe