News:
Szukaj:

 Lokalna flora

Jest to norweski projekt interdyscyplinarny, który wspiera rozwój umiejętności i kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz integrację społeczności szkolnej. Polega na stworzeniu sitodruku dużych rozmiarów, który zostanie wyeksponowany w przestrzeni szkolnej.

Cel oraz przebieg

Celem projektu jest wspomaganie rozwoju umiejętności i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym oraz integracja społeczności szkolnej wokół wspólnego przedsięwzięcia na rzecz szkoły, jakim jest wspólne dzieło sztuki. W pierwszym etapie projektu każdy uczeń wybiera jeden kwiat, przygotowuje o nim prezentację i przedstawia ją na forum klasy. Następnie na zajęciach plastycznych rysuje ten kwiat i wykorzystując metodę sitodruku, wykonuje wydruk w formacie 40 cm × 40 cm. W ostatnim etapie wszystkie prace zostają połączone w jedno dzieło sztuki dużych rozmiarów, którym można ozdobić ścianę w budynku szkolnym. W trakcie realizacji projektu starsi uczniowie współpracują z młodszymi i pomagają im, gdy zachodzi taka potrzeba.

W rozszerzonej wersji projektu każdy uczeń oprawia swoją pracę, a następnie wybrana grupa uczniów organizuje wystawę (bądź kiermasz), na którą zostają zaproszeni rodzice i przedstawiciele społeczności lokalnej. W tym przypadku uczniowie powinni rozstrzygnąć kilka kwestii organizacyjnych, jak np.:

  • przygotowanie i przeprowadzenie promocji wystawy (bądź kiermaszu),
  • aranżacja wystawy (bądź kiermaszu) i ekspozycja obrazów,
  • ustalenie cen obrazów,
  • zorganizowanie ewentualnego poczęstunku dla gości,
  • określenie sposobów pozyskania funduszy na ten cel. 

Osiągnięcia edukacyjne

Metoda umożliwia uczniom:

  • pogłębienie wiedzy z zakresu biologii na temat lokalnej flory;
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i nabywanie umiejętności, takich jak: komunikowanie się, współpraca w zespole, zarządzanie czasem i rozwiązywanie problemów;
  • budowanie więzi pomiędzy członkami społeczności szkolnej, doświadczanie wspierania i bycia wspieranym przy realizacji wspólnego zadania;
  • rozwijanie uzdolnień artystycznych i poczucia estetyki.

Odniesienia do podstawy programowej i programu nauczania

Realizacja projektu Lokalna flora jest elementem norweskiej podstawy programowej. Projekt ma interdyscyplinarne zastosowanie, w szczególności w naukach przyrodniczych, na języku ojczystym, sztuce i etyce.

Wskazówki organizacyjne

Projekt jest przewidziany do realizacji na zajęciach lekcyjnych. Może być stosowany na każdym etapie kształcenia (w zależności od wybranego obszaru tematycznego), w pracy z uczniami lub podczas szkoleń nauczycieli.

Ocena i ewaluacja

Ocena i ewaluacja następuje na różnych etapach realizacji projektu. Przybiera formę samooceny i oceny ze strony innych uczniów (np. podczas prezentacji) oraz oceny dokonywanej przez nauczycieli (np. udzielanie wskazówek i ocena finalnego dzieła).

Zaangażowanie wolontariuszy

Zaangażowanie wolontariuszy – rodziców, przedstawicieli lokalnej społeczności – jest szczególnie pożądane w ostatnim etapie, gdy dzieło sztuki zostało upublicznione lub podczas wystawy (bądź kiermaszu). Może być przydatne również na innych etapach, w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Kraj pochodzenia

Norwegia

Galeria zdjęć:

Pliki do pobrania:

.jpg / 1768kB

Zostały przekazane przez szkołę:

Gilje skule

Szczegóły narzędzia (artykuł)

    Basia
02.03.2014

I like the idea of teamworking in mixed age groups, great for better integration and rising the sense of responsibility. The tool helps also to go through every part of the project planning.

Średni wynik
Ogólna liczba dotychczasowych ocen: [ 1 ]

Ostatnia ocena

I like the idea of teamworking in mixed age groups, great for better integration and rising the sense of responsibility. The tool helps also to go through every part of the project planning.

Basia 02.03.2014

Szczegóły narzędzia po prawej


Partnerzy
2013 © JA-YE Europe