News:
Szukaj:

 Współpraca szkoły z lokalnymi firmami

Projekt został opracowany w jednej z fińskich szkół podstawowych. Wykorzystuje formalne umowy o partnerstwie z lokalnymi firmami, w tym także z tymi, w których zatrudnieni są rodzice uczniów. Projekt koncentruje się na stworzeniu serii spotkań dotyczących pracy w tych przedsiębiorstwach – wizyt pracowników firm w szkole, a także uczniów w firmach (odpowiednich dla ich wieku).

Cel oraz przebieg

Umowy o partnerstwie mają za zadanie zbudować i podtrzymać związki z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi najbliżej szkoły. Preferowane, to te, w których są zatrudnieni rodzice uczniów danej szkoły, co znacznie ułatwia szkole i firmie organizowanie wzajemnych wizyt. Firmy są ponadto dobrane do potrzeb różnych grup wiekowych i na podstawie tego kryterium podzielone na cztery kategorie. Firmy, które podpisały umowy o partnerstwie, wyrażają zgodę na wizyty uczniów i umożliwiają swoim przedstawicielom odwiedziny w szkole, by mogli oni opowiedzieć uczniom o swojej pracy i firmie.

Osiągnięcia edukacyjne

Projekt umożliwia uczniom:

  • poznawanie zawodów, pracowników i zakładów pracy zlokalizowanych w pobliżu ich szkoły;
  • zrozumienie, na czym polega praca ich rodziców i pokazanie rówieśnikom, jakie zawody wykonują rodzice;
  • uświadomienie (poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami) istnienia różnych zawodów i ścieżek kariery, co może pomóc uczniom określić własne aspiracje zawodowe.

Projekt wspiera ponadto misję szkoły polegającą na przygotowywaniu swoich absolwentów do aktywnego i produktywnego funkcjonowania w społeczności, w której żyją.

Odniesienia do podstawy programowej i programu nauczania

W Finlandii szkoły są zachęcane do budowania partnerstwa z rodzicami uczniów oraz lokalnymi społecznościami, a także sąsiadującymi organizacjami i firmami. Szkoły same decydują, jaki rodzaj współpracy chcą nawiązać i w jakiej formie. Muszą jednak wykazywać inicjatywę w tym zakresie i same zwracać się do firm i organizacji. 

Wskazówki organizacyjne

Projekt może być realizowany zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w dni wolne, kiedy odbywają się na przykład pikniki szkolne czy festiwale. Preferuje się spotkania w dni wolne od zajęć lekcyjnych, ponieważ reprezentanci firm odwiedzający szkołę mogą mieć kontakt z większą grupą uczniów.

Ocena i ewaluacja

Ewaluacja końcowa jest wbudowana w powiązane z projektem działania edukacyjne.

Zaangażowanie wolontariuszy

Znalezienie lokalnych firm, które zechcą współpracować ze szkołą, jest kluczowe dla udanej realizacji tego projektu. Istotne jest, aby podkreślać korzyści dla firm płynące z uczestnictwa w projekcie i zapewniać:

a)     określony rodzaj systematycznej informacji zwrotnej, umożliwiający przedsiębiorcom doskonalenie sposobów zaangażowania w trakcie realizacji programu,

b)    nagrody za przeprowadzenie udanej wizyty uczniów lub inspirującej pogadanki.

Projekt wymaga nieustannego zaangażowania nauczycieli na wszystkich etapach jego realizacji, dotyczy to zwłaszcza różnego rodzaju instruktaży dla uczniów i komunikowania się z partnerami, planowania i organizacji wizyt oraz opracowania różnorodnych zajęć edukacyjnych.

Kraj pochodzenia

Finlandia

Zostały przekazane przez szkołę:

Alakylän koulu

Szczegóły narzędzia (artykuł)

    Victor
28.02.2014

This kind of partnership could also be used in secondary education. I have tried it both in primary and secondary education, and it is succesfull in both. In upper secondary education it could lead to curriculum development, especialy in VTE, and career orientation programs. In primary education it could lead to after school programs development and, also, early career orientation programs. It is eassyer for the schools in small towns to initiate this kind of partnership with local companies, than for those in big cities.

Średni wynik
Ogólna liczba dotychczasowych ocen: [ 1 ]

Ostatnia ocena

This kind of partnership could also be used in secondary education. I have tried it both in primary and secondary education, and it is succesfull in both. In upper secondary education it could lead to curriculum development, especialy in VTE, and career orientation programs. In primary education it could lead to after school programs development and, also, early career orientation programs. It is eassyer for the schools in small towns to initiate this kind of partnership with local companies, than for those in big cities.

Victor 28.02.2014

Szczegóły narzędzia po prawej


Partnerzy
2013 © JA-YE Europe