News:
αναζήτηση:

Εργαλεία και Μέθοδοι Αναζήτησης

Καλωσορίσατε στην αναζήτηση Εργαλείων και Μεθόδων!

Σε αυτή την ενότητα έχουμε συλλέξει παραδείγματα από 90 Σχολεία Ευρωπαϊκών Χωρών. Μπορείτε να τα αναζητήσετε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Επίπεδο στο οποίο διδάσκετε
  • Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν
  • Τρόποι για να ενισχύσετε συγκεκριμένες δεξιότητες των μαθητών

Μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε καταχωρώντας μία καλή πρακτική.

Μετά την επιλογή ενός εργαλείου ή μιας μεθόδου, έχετε τη δυνατότητα να τα αξιολογήσετε. Σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε τα σχόλια και τις ιδέες σας. Αυτό θα βοηθήσει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο διαδικτυακός οδηγός και να διαδοθεί η εποικοδομητική κριτική ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

ΗΛΙΚΙΑ

ΘΕΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

128 Αποτελέσματα

It’s My Future is an e-learning module created as an add-on to the JA It’s My Business and linked with its curriculum (age 13-15) but can be used in separate. The module focuses on entrepreneurs as role models, inspiring a new generation.

This e-learning:
  • Offers flexible modular blended learning curricula (to be used in and out of school, both individually and/or in groups)
  • Provides advanced learning-by-doing activities
  • Introduces local role models via online tools
  • Offers flexibility based on the various national curricula

Do you want your students to understand financial statements without needing to become an accountant? Dolearnfinance.com is a FREE, innovative, web-based resource providing all the materials and modelling applications needed to learn financial skills and produce financial projections for school projects and live businesses.

HP Life

HP LIFE e-Learning is a free, cloud-based online training program that helps aspiring and current entrepreneurs create or build their own businesses. Part of HP Living Progress –the company’s vision for creating a better future for everyone through its actions and innovations – HP LIFE e-Learning enables people to gain the business and IT skills that help create jobs and stimulate economic growth.   

Deployed on HP Helion, learners have access to 25 modular courses in seven languages, including English, French, Spanish and Portuguese, a wide range of supporting online resources to deepen the learning experience and certification for successfully completed courses.

HP LIFE e-Learning is accessed directly by self-paced learners and is used by educators, trainers and mentors to enrich their curriculum or the services they offer to their students - as homework, as the basis for participatory learning, or for 1:1 mentoring. HP LIFE e-Learning is also used by small business centers as a way to prepare clients for a counseling session or as a follow up assignment to further their understanding. 

 

It’s My Future provides practical information about preparing for the working world. Students learn about career clusters, high-growth jobs, career planning, and creating a personal brand. And, through a scavenger hunt, they are introduced to the basic aspects of job hunting.

Exploring Economics uses hands-on activities to explain complex economic concepts such as supply and demand, inflation, and the production, distribution and consumption of goods. It gives insight into the effect governments and individuals have on the global economy— and on the price of a loaf of bread.

Economics reinforces concepts of micro- and macro-economics by having students explore the basic characteristics of an economic system and how economic principles influence business decisions. It also introduces students to consumer issues, such as saving, investing, and taxation.

Titan allows students to operate a virtual company through a Web-based simulation. The students' success depends on decisions about their product's price and their company's marketing, research and development, and business practices. Win or lose, students gain an understanding of how management decisions affect a company's bottom line.

Career Success equips students with the knowledge required to get and keep a job in high-growth industries. Students will explore the crucial workplace skills employers seek but often find lacking in young employees. Students also will learn about valuable tools to find that perfect job, including resumes, cover letters, and interviewing techniques.

Personal Finance explores the fundamental elements of personal finances: earnings, saving and investing, budgeting, credit, risk management, and giving. Students apply these elements to a personal financial plan that allows them to set specific goals for their lifelong financial needs and desired quality of life.

Job Shadow prepares students to be entrepreneurial thinkers in their approach to work. In-class sessions prepare students for a visit to a professional work environment, where they will face a series of challenges administered by their workplace hosts. Students learn how to research career opportunities and the skills needed to land and keep their dream job.

Be Entrepreneurial challenges students, through interactive classroom activities, to start their own entrepreneurial venture while still in high school. The program provides useful, practical content to assist teens in the transition from being students to productive, contributing members of society.

Global Marketplace takes students on a spin around the world. Students learn the products they use every day, like their backpacks and sneakers, might use raw material from one country, be assembled in another, and sold from Peking to Chicago. The program helps students understand how goods flow through various economies and the effect globalization has on their lives.

Entrepreneur Scan (E-Scan) gives an instant online insight into the entrepreneurial skills and aptitude of students.

Based on Dr. Martijn Driessen's scientific research, this entrepreneur test identifies the strongest and weakest enterprising skills of anyone. Each student receive a PDF page with his/her results (the 1 page summary of the test can be added to a business plan for example). The tool is well rated and considered very useful by both students and teachers.

More than 500,000 people took the E-Scan. With the 360 degrees feedback feature, up to 3 people may comment on the E-Scan of an individual student. This gives extensive feedback on how others see students' entrepreneurial profiles and uncovers blindspots.

world.jpgPupils learn that countries of the world rely on each other for their resource needs and wants. Through a trading game, enterprise challenge and discussions, pupils aim to simulate and understand the global challenges faced by nations. Through hands-on activities each week students explore STEM skills and the role they play in the future of the business world. Exploring how technology and communications are vital growth areas in the global marketplace, students examine entrepreneurship and develop their own business ideas.

Pupils are introduced to different regions and types of geography such as cities, towns, rural areas, seaside, landlocked areas, etc. In this in-depth and action packed programme, students role-play business ownership, produce a product using different methods of production, look at the costs associated with running a business, create product advertisements, and take charge of their own businesses to make a profit! It demonstrates why different types of business may establish in different regions and how government has a role as decision maker, tax collector, arbitrator and provider of services.

Οι επιλογές μου:


Συνεργάτες
2013 © JA-YE Europe