News:
Søgen:

Tjek på entreprenør- skab

Denne del består af to web-baserede værktøjer, hvor du kan teste dig selv og tjekke din skole i forhold til jeres arbejde med entreprenørskab.
Begge værktøjer kan lægge op til diskussion i team og på skolen.

Alle pilotskoler i TES projektet har testet sig selv med to redskaber, som er udviklet af Warwick Universitet, England og Lappeenrante Teknologiske Universitet, Finland.

Det er nyttigt for både lærere, pædagogiske ledere og skoleledere at vurdere skolens arbejde med entreprenørskabsundervisningen løbende. De to nemme værktøjer her kan hjælpe lærere og skoler til en løbende vurdering.

LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Lappeenranta University’s Measurement Tool for Enterprise Education er et selv-evalueringsredskab for lærere på alle niveuaer. Når man har registreret sig, kan skemaet udfyldes på ca. 5 minutter, og med gentagen brug kan man vurdere sine egne fremskridt med arbejdet med entreprenørkskabsundervisning.

Tag lærertesten her.

 

UNIVERSITY OF WARWICK, CENTRE FOR EDUCATION AND INDUSTRY (CEI)

CEI10 (10 kernepunkter for effektiv entreprenørskabsundervisning) er et spørgeskema med 10 punkter, som kan hjælpe skolen til at vurdere deres tilbud omkring entreprenørskabsundervisning. Spørgeskemaet kan besvare på ca. 10 minutter. TES-projektet vil i projektfasen indsamle data fra så mange skoler som muligt som grundlag for senere at kunne give feedback på jeres besvarelser.

Tag skoletesten her.

Centre for Education and Industry har på basis af nationale standarder i Storbritannien udviklet et kvalitetssikringsprogram. Programmets tjekliste er organiseret i 5 delområder, hvor hvert område omhandler et centralt kvalitetselement i udviklingen af entreprenørskabsundervisning:

    • Vision om entreprenørskabsundervisning omsat i begreber og kommunikation 
    • Kvalitetssikring gennem auditering af entreprenørskabsundervisningen
    •  Planlægning og strukturering af entreprenørskabsundervisning
    •  Anvendelse af læseplan for entreprenørskabsundervisning
    •  Vurdering og evaluering af entreprenørskabsundervisning

Man kan læse mere om CEI ved at downloade dokumentet nedenfor. Det grundlæggende spørgeskema omfatter 35 elementer og er målrettet uddannelsesinstitutioner, der ønsker en mere detaljeret kvalitetssikring af deres entreprenørskabsundervisning.

CEI35 kan downloades her

Download CEI aktivitetsauditering her


Partnere
2013 © JA-YE Europe