News:
Søgen:

Her kan du finde de nyeste europæiske politiske dokumenter om entreprenørskab i uddannelse, samt strategier og forskning udgivet af nationale institutioner og EU.

Mange lande i Europa har indført nationale strategier eller initiative for at understøtte entreprenørskabsundervisning. EU-kommissionen har opstillet entreprenørskabsundervisning som et centralt element i sine policy dokumenter.

I flere lande samarbejder forskellige ministerier med centrale lokale aktører for at indføre og udvide entreprenørskabsundervisningen i skolerne. Lærere er centrale deltagere og ledere indenfor det entreprenørielle økosystem. Der er samarbejde med erhvervslivet, med NGOer og en lang række institutioner, ligesom stadig flere elever og studerende deltager i konkurrencer og projekter.

Både nationale ministerielle dokumenter og dokumenter fra EU har fokus på vigtigheden af entreprenørskabsundervisning.  Der foregår løbende et arbejde på at opstille klare kompetencemål og indikatorer for denne undervisning.

Søg i dokumenterne

 Picture1.png


Partnere
2013 © JA-YE Europe